Računovodstvo

RAČUNOVODSTVO

Računovodstvo je jedan od najvažnijih poslovnih procesa unutar cjelokupne poslovne evidencije koju vodi svaki poduzetnik koji ima registriranu tvrtku ili djelatnost. Prikupljanje računa i njihovo evidentiranje u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima je primarna zadaća računovođa ali i “vještina” za koju je potrebna dugogodišnja izobrazba i praktično iskustvo. Zbog (pre)čestih izmjena zakonskih propisa sa sigurnošću se može tvrditi da je svakom računovođi potrebno cijeloživotno obrazovanje i usavršavanje. Stoga razmislite komu povjeravate taj zadatak.

KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO

Iako se pojmovi Knjigovodstvo i Računovodstvo često mješaju ili poistovjećuju, te se vode debate o tome što je što,  čak i u stručnim krugovima i literaturi, terminološki rečeno nama kao knjigovodstvenom servisu je draži pojam Knjigovodstvo.

Naime iako je “Računovodstvo cjelovita znanstvena disciplina”, u praksi se ono pojavljuje samo kao jedna usko specijalizirana poslovna aktivnost, iz šireg skupa svih poslovnih aktivnosti i procesa koje obuhvaća pojam “Knjigovodstvo” i koje kao takve za poduzetnika odrađuju knjigovodstveni servisi.

Ili bolje rečeno, iako je konačni proizvod “Računovodstva” ujedno glavna i stručno najkompleksnija poslovna evidencija svakog poduzeća, te izvor svih ključnih informacija na temelju kojih onda poduzetnik i država, kreiraju ključna izvješća i analize, te donose odluke, “Knjigovodstvo” je ipak širi skup poslovnih aktivnosti čiji su proizvod “sve poslovne evidencije” koje kao takve svaki poduzetnik, odnosno tvrtka mora ustrojiti i voditi po sili zakona.

S toga za poduzetnika jako važno da se sve knjigovodstvene i računovodstvene evidencije vode ažurno, uredno i točno, u skladu Međunarodnim računovodstvenim standardima i zahtjevima javne uprave.