Model suradnje

MODEL SURADNJE I NAČIN OBRAČUNA KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

Paušalni način plaćanja knjigovodstvenih usluga

Kod velikog broja novih i neiskusnih poduzetnika prevladava stereotipna zabluda da postoji neka “fiksna cijena knjigovodstvenih usluga”, za unaprijed određeni paket knjigovodstvenih usluga, koji je kao takav “kod svih poduzetnika isti”, te da poduzetnik samo treba „iz izloga“ odabrati najnižu ponudu. Rezultat je to kaosa na tržištu ponude i potražnje koji je uglavnom nastao zbog nelojalne, nekompetentne i neodgovorne konkurencije, onih koji usluge obavljaju i nude na taj način, kao i zbog različitih zabluda i nerealnih očekivanja poduzetnika koji uglavnom (ili potpuno) ne poznaju poslovne procese i aktivnosti koje ustupaju knjigovodstvenom servisu na obradu.

Bolje rečeno oni koji nude knjigovodstvene usluge po principu „nudimo sve što nekom padne na pamet za unaprijed definirani paušal“, svjesno obmanjuju svoje buduće klijente, s ciljem da se odmah na početku domognu klijenta, pa makar i za sitan „mjesečni paušal“, razmišljajući kako će prije ili kasnije dogovoriti bolje uvjete poslovanja sa klijentom. Sa takvim pristupom nekad i uspiju dobiti klijenta ali se naknadna promjena cijene knjigovodstvenih usluga najčešće pretvori u obostranu neugodnu trakavicu punu netransparentnosti, nedosljednosti i neugodnih iznenađenja. Ako i postoje knjigovodstveni servisi koji svoje usluge u cijelosti naplaćuju paušalno onda taj paušal sigurno nije neki sitniš nego je dobro promišljen iznos koji knjigovodstvu mora osigurati profitabilnost na duži rok, uz rizičnu pretpostavku da klijent knjigovodstvenog servisa neće povećati opseg svog poslovanja ili broj zahtjeva prema knjigovodstvenom servisu, iz bilo kojeg razloga, ili pak uz jednako rizičnu pretpostavku da se sa klijentom svako malo može dogovarati novi paušal.

Drugi pristup obračunu knjigovodstveni usluga je

Obračun knjigovodstvenih usluga na temelju vrste i broja  “knjigovodstvenih događaja”, te efektivno utrošenih radnih sati knjigovodstva

U poslovanju različitih poduzeća odvija se cijeli niz različitih aktivnosti koji rezultiraju različitim poslovnim događajima. Međutim samo neke aktivnosti generiraju poslovne događaje koji su ujedno i “knjigovodstveni poslovni događaji”, odnosno događaji koje je potrebno evidentirati ili obraditi u knjigovodstvu. Zbog toga je vrsta i broj “knjigovodstvenih događaja” od presudne važnosti za utvrđivanje ukupnog angažmana knjigovodstvenog servisa, odnosno utvrđivanje efektivno utrošenih radnih sati knjigovodstva.

Iako zahtjevniji, ovaj model suradnje i obračuna knjigovodstvenih usluga za nas je puno transparentniji i poslovno korektniji. Na ovaj način smo u mogućnosti poslovno neaktivnim tvrtkama, ponuditi i minimalne troškove knjigovodstvenih usluga. S druge strane poslovno aktivne tvrtke koje imaju veliki broj poslovnih događaja mogu precizno utvrditi koje poslovne procese i aktivnosti žele ustupiti knjigovodstvenom servisu, te eventualno planirati i prilagoditi troškove knjigovodstva budućem intenzitetu svoga poslovanja.
Ukoliko pak na mjesečnoj razini imate ustaljenu poslovnu dinamiku i približno jednak broj zahtjeva prema knjigovodstvu, te približno jednak broj “knjigovodstvenih događaja” koje vam kao poduzetniku nameću država, banka itd, onda možete očekivati i da račun za knjigovodstvene usluge bude svaki mjesec jednak ili približno jednak, posebno stoga što pri obračunu usluga ne sitničarimo, a matematički algoritam koji primjenjujemo na obračun zaokružuje iznose na ustaljene veličine.

U konačnici iznos koji će te izdvojiti za naše usluge je uvijek predmet dogovora, odobrenih posebnih popusta, odnosno prosudbe o ukupnom intenzitetu i načinu međusobne potpore i suradnje, a ovdje samo načelno pojašnjavamo naš model suradnje i način obračuna knjigovodstvenih usluga.

Obračun knjigovodstvenih usluga na mjesečnoj razini sačinjavaju:

 1. Minimalna naknada za ugovorenu poslovnu suradnju  
 2. Naknada za redovite usluge proporcionalne broju “knjigovodstvenih događaja”
 3. Naknada za izvanredne stručne usluge na zahtjev poduzetnika
 4. Naknada za ostale i posebne usluge na zahtjev poduzetnika
 5. Odobreni popusti za suradnju i povjerenje

Slijedi pojašnjenje pojedinih elemenata obračuna:

1) MINIMALNA NAKNADA ZA UGOVORENU POSLOVNU SURADNJU

Bez obzira je li poduzetnik poslovno aktivan ili ne, po postojećim propisima, tvrtka/obrt/udruga kao pravna osoba formalno-pravno živi sve do likvidacije i kao takva ima obavezu ustrojavanja i vođenja poslovnih knjiga, te ažuriranja raznih evidencija i onda kada tvrtka praktično ne posluje. Iako poduzetnik najčešće nije ni svjestan obaveza koje ima neaktivna tvrtka, knjigovodstveni servisi ni takve tvrtke ne smiju zaboraviti i zapustiti. Zbog svega navedenog mi sa svakim poduzetnikom ugovaramo minimalnu naknadu kojim se potvrđuje poslovna suradnja, čime se ustvari pokrivaju fiksni troškovi naših usluga i aktivnosti koje postoje iako ih poduzetnici najčešće nisu ni svjesni.

Minimalna naknada za ugovorenu poslovnu suradnju se plaća mjesečno na ime slijedećih troškova:

 • Ustrojavanje poslovnih knjiga i evidencija u knjigovodstvenom softveru
 • Nadzor kalendara poreznih i drugih obaveza klijenta
 • Knjigovodstveno zastupanje pred tijelima državne i gradske uprave
 • Izrada različitih obrazaca za tijela državne i javne uprave
 • Podmirenje troškova naših digitalnih certifikata
 • Podmirenje naših komunikacijskih troškova
 • Podmirenja naših uredskih troškova

 

2) NAKNADA ZA REDOVITE USLUGE PROPORCIONALNE BROJU KNJIGOVODSTVENIH DOGAĐAJA 

Kada poduzetnik postane aktivan, te počne generirati “poslovne događaje” od značaja za knjigovodstvo, onda i knjigovodstveni servis mora dodatno rezervirati svoje vrijeme za poduzetnika. Stoga je razumno očekivati da je konačna cijena knjigovodstvenih usluga u funkciji vremena kojeg knjigovodstvo mora izdvojiti za pojedinog poduzetnika i njegove aktivnosti .

Postoji puno pojedinačnih sitnih usluga i aktivnosti koje ćemo vam napraviti besplatno, međutim neke činjenice značajno utječu na vrijeme koje moramo posvetiti vama.

Činjenice koje značajno utječu na konačnu mjesečnu cijenu knjigovodstvenih usluga.:

 • Veličina poduzeća i broj knjigovodstvenih događaja koje poduzeće generira u svakodnevno radu
 • Broj djelatnosti kojima se poduzeće stvarno bavi
 • Je li poduzetnik u sustavu PDV-a (po izdanom računu ili realiziranoj naplati)
 • Broj stalno ili povremeno zaposlenih
 • Broj ulaznih i izlaznih računa
 • Broj transakcija po bankovnim računima (izvodima)
 • Broj izrađenih obrazaca i dokumenata
 • Broj različitih financijskih kalkulacija
 • Broj materijalnih kalkulacija

Ostale ovdje ne spomenute usluge ako se pojave biti će prikazane na mjesečnom obračunu usluga kojega dobijete uz račun.

3) NAKNADA ZA IZVANREDNE STRUČNE USLUGE NA ZAHTJEV PODUZETNIKA

Pored redovitih usluga koje knjigovodstvo za poduzetnika obavlja svaki mjesec i kad poduzetnik ne misli na njega, poduzetnici povremeno, izvanredno ili hitno od knjigovodstva zahtijevaju i ostale usluge. Takvi zahtjevi za uslugama najčešće proizlaze iz posebnih zahtjeva samog poduzetnika, zahtjeva javnih institucija, banaka itd.

Zajednička karakteristika svih takvih zahtijeva za uslugama je da ih je nemoguće planirati, te se kao takvi ne nalaze u dnevnim, tjednim i mjesečnim planovima rada knjigovodstva. Za sve takve zahtjeve knjigovodstvo mora osigurati poseban vremenski angažman svojih zaposlenika, što često nije zgodno jer nije planirano. Stoga su svi takvi zahtjevi i razvrstani u izvanredne zahtjeve, te se kao takvi obrađuju a na kraju mjeseca i obračunavaju kao izvanredni.

U skupinu izvanrednih zahtjeva za uslugama spadaju:

 • Izrada Bilance, Računa dobiti i gubitka
 • Izrada analiza imovine, zaliha, obaveza, dugovanja,  potraživanja
 • Izrada različitih nestandardnih izvješća za menadžment
 • Izrada različitih nestandardnih izvješća za Banke i druge javne institucije
 • Izrade različitih obrazaca, memoranduma, odluka, ugovora
 • Izrada dokumenata Nabave (skladišno poslovanje)
 • Izrada dokumenata Proizvodnje (normativi, radni nalozi)
 • Izrada dokumenata Prodaje (Računi, Narudžbe, Ponude)
 • Izrada naloga za plaćanje (E-Nalozi po stavkama, Uplatnice)
 • Popisi imovine / inventure
 • Usklađenja vaših i naših evidencija
 • Prijava poreza na dohodak zaposlenih
 • Konzultacije i Stručna savjetovanja
 • Opća administrativna ili Informatička potpora

Ostale ovdje ne spomenute usluge ako se pojave biti će prikazane na mjesečnom obračunu usluga kojega dobijete uz račun.

4) NAKNADA ZA OSTALE I POSEBNE USLUGE NA ZAHTJEV PODUZETNIKA

Mnoge usluge nije nužno obavljati na način kako je netko zamislio, niti je za njih potrebno “posebno stručno znanje” ali ako želite komoditet u poslovanju, žurno postupanje ili pak uštedjeti svoje vrijeme a potrošiti naše, obavit ćemo za vas i takve usluge uz posebnu naknadu.

 • Potpora klijentu izvan radnog vremena 17-24 (h),  7 dana u tjednu
 • Rad kod klijenta na terenu
 • Odlasci, dolasci ili dostave na adresu
 • Žurni zahtjevi za postupanjem sa rokom od 1 dana
 • Hitni zahtjevi za postupanje sa rokom od 1 sata
 • Ostale različite administrativne usluge na zahtjev

5) POPUSTI NA UKUPNI ANGAŽMAN I DUGOGODIŠNJU SURADNJU I POVJERENJE

Na ukupan iznos dobiven po obračunu odobravamo popuste na :

 • Ukupan mjesečni angažman (više radnih sati našeg angažmana, viši popust)
 • Pravovremenu dostavu dokumentacije (do 10 u mjesecu)
 • Urednost dokumentacije (razvrstana knjigovodstvena dokumentacija bez suvišnih papira)
 • Dugogodišnju suradnju i povjerenje
 • Korektan ljudski i poslovni odnos